DNB: Veel aandacht voor de voorbereiding op het nieuwe pensioencontract en de gevolgen van de coronacrisis voor de pensioensector

DNB: Veel aandacht voor de voorbereiding op het nieuwe pensioencontract en de gevolgen van de coronacrisis voor de pensioensector

23/2/21

DNB schrijft in de nieuwsbrief van februari 2021 veel aandacht te gaan schenken aan de voorbereiding op de overstap op het nieuwe pensioencontract en een beheerste en evenwichtige transitie hiernaar toe. Een ander belangrijk vraagstuk is de coronacrisis.

DNB geeft aan dat op dit moment de exacte invulling van de nieuwe regelgeving nog niet bekend is, zodat de toezichthouder nog niet kan aangeven hoe het toezicht er in de toekomst precies uit ziet. Op hoofdlijnen geeft DNB aan dat het toezicht op het nieuwe contract minder gericht zal zijn op solvabiliteit omdat het contract geen toezeggingen meer kent. Daar staat tegenover dat het nieuwe contract meer eisen stelt aan het beleggingsbeleid. Denk aan een risicohouding per leeftijdscohort en de doorvertaling naar het collectieve beleggingsbeleid. De aandacht verplaatst zich naar deze aspecten.

Daarnaast gaat DNB-toezicht houden op een beheerste en evenwichtige transitie naar het nieuwe contract. De daadwerkelijke transitie vindt nog niet in 2021 plaats. Daarom wil DNB in 2021 via verschillende thema-onderzoeken de sector stimuleren om nu vast ‘no-regret stappen’ te nemen. Gedachte is dat deze bijdragen aan een beheerste en soepele overgang naar het nieuwe stelsel. Hiervoor is het niet nodig dat het nieuwe wettelijke kadervolledig duidelijk is. Toetsing gebeurt op basis van het huidige wettelijke kader.

Voorbeelden van deze thema-onderzoeken zijn onderzoekengericht op het verbeteren van de wendbaarheid van de pensioenadministratie en het verbeteren van de datakwaliteit. Ook gaat de toezichthouder in gesprek met fondsen om een beeld te krijgen welke stappen zij in hun besluitvorming voorzien voor een tijdige overstap. Het gaat daarbij om de vraag wie, wanneer wat moet besluiten om de door de wetgever genoemde deadline van 1 januari 2026 te halen.

DNB geeft in de nieuwbrief tevens aan dat de pensioensector de gevolgen van Covid-19 goed heeft opgevangen. Tot nu toe heeft dit geen grote gevolgen gehad voor de operationele werkzaamheden. Wel is de impact van de crisisgroot op de dekkingsgraden.

 

Bron: De Nederlandsche Bank DNB

Nieuwsbrief Pensioenen februari

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact