Eerste AFM-onderzoek naar naleving van SFDR- en Taxonomieverordening

Eerste AFM-onderzoek naar naleving van SFDR- en Taxonomieverordening

16/11/2022

Pensioenuitvoerders moeten sinds 10 maart 2021 voldoen aan de SFDR, die transparantie vereist over de duurzaamheid van het beleggingsbeleid en pensioenregelingen. Ook is sinds 1 januari 2022 een deel van de Taxonomie van kracht. De AFM heeft onderzoek gedaan naar de implementatie van de SFDR en Taxonomie onder pensioenfondsen en PPI’s. Hieruit komt het volgende beeld naar voren:

• Pensioenuitvoerders hebben sinds de inwerkingtreding van de SFDR en Taxonomie stappen gezet om hieraan te voldoen;

• Het overgrote deel van de deelnemers bouwt pensioen op in een pensioenregeling die duurzame kenmerken promoot;

• Duurzaamheidsinformatie kan begrijpelijker;

• Duurzaamheidsinformatie over beleggingsbeleid kan concreter;

• Precontractuele informatie met betrekking tot duurzaamheidsrisico’s kan concreter;

• Informatie over de Taxonomie kan uitgebreider.

Bron: AFM, 10 november 2022.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.