Eigenrisicodragerschap voor de ziektewet en/of de WIA

Eigenrisicodragerschap voor de ziektewet en/of de WIA

15/7/20

Door Dennis van der Worp

Iedere werkgever in Nederland is verantwoordelijk voor zijn werknemers, ook wanneer een werknemer (langdurig) ziek is en in de ZW (ziektewet) of WGA terecht komt. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om zélf de kosten van deze uitkeringen te dragen en daarmee ook de re-integratieverplichting op zich te nemen. Dat noem je eigenrisicodrager. Het UWV laat deze taken dan aan de werkgever over. Veelal verzekert de werkgever dit privaat bij een verzekeraar die de financiële risico’s afgedekt en tevens financiële ondersteuning biedt bij de re-integratie.

Een aantal voordelen van het ZW en WGA eigenrisicodragerschap

• Meer grip en betrokkenheid op de re-integratie van (ex-)werknemers.

• Lagere ZW- en WGA instroom.

• Controle op de te betalen premie.

• Co-financiering op re-integratietrajecten.

• Staartlasten blijven achter bij UWV.

Wanneer uw (deels) arbeidsongeschikte vaste en tijdelijke werknemers in de WGA terecht komen, wordt de WGA schadelast maximaal 10 jaar aan u toegerekend. De toekomstige WGA schadelast van de zieke en arbeidsongeschikte werknemers op het moment dat u eigenrisicodrager wordt, blijven bij het UWV achter. Dit noemen wij ‘staartlasten’.

Hoe kunt u eigenrisicodrager worden?

U kunt bij de Belastingdienst op twee momenten in het jaar, vóór 1 april of vóór 2 oktober een aanvraag doen voor eigenrisicodragerschap voor de ZW en/of de WGA. U wordt dan per 1 juli of per 1 januari eigenrisicodrager.

Wanneer u in de drie jaar voorafgaand aan 1-1-2021 geen eigenrisicodrager bent geweest en er is (kans op) ZW en/of WGA instroom, dan is eigenrisicodragerschap veelal interessant.

Dienstverlening Montae & Partners

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden rond eigenrisicodragerschap voor zowel de ZW als de WGA. Onze aanpak ziet er als volgt uit:

• Inventarisatie van uw beleid op het gebied van o.a. vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

• Financiële impactanalyse over een termijn van 3 jaar waaruit blijkt wat het verschil is tussen het publieke stelsel via het UWV of Private stelsel middels eigenrisicodragen.

• Advies met daarin uitgewerkt risico beperking, schadelastbeheersing en het begeleiden van de adviesaanvraag richting de OR.

• Implementatie samen met de afdeling HR en Finance.

• Volledige ondersteuning van onze eigen ZW- en WIA casemanagers.

Heeft u vragen?

Voor vragen over ZW- en/of WGA-eigenrisicodragerschap, neem contact op met uw vaste contactpersoon van Montae & Partners of specialist Dennis van de Worp

Dennis.van.de.worp@montaepartners.nl mobiel 06-22 79 72 34

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact