FNV zet in op nieuw contract

FNV zet in op nieuw contract

5/5/2021

De FNV wil zich in de sectoren de komende jaren hard maken voor het nieuwe contract en niet voor de verbeterde premieregeling.

De komende jaren moeten sociale partners in vele sectoren en bedrijven kiezen tussen het nieuwe contract en de verbeterde premieregeling, vanwege de overgang van het nieuwe pensioenstelsel. FNV heeft landelijk als beleid vastgesteld, dat de eigen onderhandelaars in de sectoren zich inzetten voor het nieuwe contract en niet voor de verbeterde premieregeling. Dit laatste kan alleen in uitzonderlijke gevallen.

Volgens FNV is bij pensioen solidariteit en collectiviteit van groot belang. Het nieuwe contract voldoet daaraan, omdat de solidariteitsreserve een verplicht element is in tegenstelling tot bij de verbeterde premieregeling, waar deze buffer alleen een optie is. De verbeterde premieregeling benadert pensioen eerder als beleggingsproduct. In het nieuwe contract de pensioenambitie beter worden geborgd omdat om de vijf jaar de premie en de ambitie opnieuw moet worden geijkt, aldus de FNV. In het nieuwe stelsel hoeft bij de verbeterde premieregeling wettelijk gezien alleen bij aanvang van de regeling de premie en ambitie te worden vastgesteld.

Solidariteit en risicodeling is een juridische vereiste voor de verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen. De FNV is niet helemaal gerust op dat de verplichtstelling ook bij de verbeterde premieregeling juridisch houdbaar is. De verplichtstelling is belangrijk omdat bedrijven die zich daaraan onttrekken de neiging hebben om de pensioenregeling uit te kleden.

Bron:  PensioenPro 3 mei 2021

Meer van deze artikelen lezen?