Geen terugkeer Ombudsman Financiële Dienstverlening

Geen terugkeer Ombudsman Financiële Dienstverlening

24/5/2022

Minister Kaag van Financiën voelt niets voor een terugkeer van de Ombudsman Financiële Dienstverlening binnen Kifid. Zij reageert hiermee op een aanbeveling in een evaluatierapport naar aanleiding van de rentederivaten-affaire. De onderzoekers concluderen in hun evaluatierapport dat het landschap van belangenbehartiging bij klachten over financiële dienstverleners te versnipperd is en dat een ombudsman specifiek voor financiële dienstverlening ontbreekt. Een terugkeer van een Ombudsman Financiële Dienstverlening zou volgens de onderzoekers betekenen dat er weer een toegankelijke en betrouwbare belangenbehartiger komt die als procespartij kan optreden voor consumenten en mkb-klanten. Minister Kaag is echter van mening dat een Ombudsman Financiële Dienstverlening binnen Kifid niet wenselijk is, omdat dit afbreuk doet aan de onpartijdigheid. De Minister is wel bereid te onderzoeken of het noodzakelijk en wenselijk is om in de financiële sector naast de bestaande instanties een structureel aanspreekpunt in te stellen voor de behartiging van de belangen van benadeelden. Verder wijst zij op de waarborgen die de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (Wamca) biedt voor collectieve belangenbehartiging door een commerciële partij.

Bron: Rijksoverheid.nl, 17 mei 2022.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.