Gewijzigde handreikingen en V&A belastingdienst

Gewijzigde handreikingen en V&A belastingdienst

5/5/21

Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer. In de versie van 11 december 2020 bleek de tekst omtrent een periodiek verrekenbeding niet juist te zijn. Dit is aangepast.

Daarnaast is V&A 05-006 uitgebreid met een link naar de Handreiking inhaal en inkoop van pensioenen en een tweetal aandachtspunten.

Tevens is de Handreiking voor de interpretatie van het begrip "Regeling voor vervroegde uittreding" als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 gewijzigd. Deze verduidelijkt de voorwaarden van de tijdelijke drempelvrijstelling.

Bron: Belastingdienst 30 april 2021

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact