Hoge Raad: Bookings.com valt mogelijk onder bpf Reiswerk

Hoge Raad: Bookings.com valt mogelijk onder bpf Reiswerk

13/4/21

De Hoge Raad heeft op 9 april 2021 arrest gewezen in de zaak Bookings.com. In deze zaak gaat het over de vraag of online reisaanbieder Bookings.com als reisagent moet worden aangemerkt en daarom onder de verplichtstelling van bpf Reiswerk zou moeten vallen. De Hoge Raad vernietigde het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 28 mei 2019, waarin het hof oordeelde dat van bemiddeling bij de totstandkoming van een reisovereenkomst geen sprake is en om die reden niet onder de verplichtstelling van bpf Reiswerk valt. De Hoge Raad vindt dat het hof onjuist heeft geoordeeld en dat Bookings.com een reisagent is die bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen. De Hoge Raad heeft de zaak terugverwezen naar het Gerechtshof Amsterdam om te beoordelen of Bookings.com onder de werkingssfeer van de verplichtstelling van bpf Reiswerk valt.

Bron: Rechtspraak.nl https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:527

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact