Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

30/6/20

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel inzake registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangenomen. De voorgestelde wijzigingen vloeien voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn (2018/843) van 2018.

Dit voorstel wijzigt de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en enkele andere wetten in verband met de verplichting tot het hebben, bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (‘ultimate beneficial owners’, afgekort UBO's) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten, zoals pensioenfondsen en andere Nederlandse pensioenuitvoerders. Het niet nakomen van de verplichtingen op grond van de wijzigingen van de Wwft zal tot een bestraffing leiden.

Voor de datum van inwerkingtreding geldt dat deze voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip verschillend kan worden vastgesteld.  

Bron: Eerste Kamer

DownloadTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact