In transitie-ftk blijft de beleidsdekkingsgraad leidend voor eventuele indexatie

In transitie-ftk blijft de beleidsdekkingsgraad leidend voor eventuele indexatie

13/10/2021

Voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zal gebruik worden gemaakt van een tijdelijk financieel toetsingskader, het transitie-ftk. Met betrekking tot dit transitie-ftk was tot nu toe onduidelijk welke dekkingsgraad de pensioenfondsen tijdens de overgangsperiode moesten hanteren om te bepalen of, en zo ja, hoe veel indexatie er verleend kan worden: een actuele of een beleidsdekkingsgraad. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf hier de afgelopen maanden geen duidelijkheid over.

Nu stelt het ministerie echter in een toelichting dat de beleidsdekkingsgraad leidend blijft voor indexaties tijdens de transitiefase naar het nieuwe stelsel. Verschillende actuarissen en vakbonden hebben in reactie daarop aangegeven dat de actuele dekkingsgraad volgens hen een betere maatstaf zou zijn.

Staatssecretaris Wiersma (Sociale Zaken) gaf vorige week in het mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer ook aan dat als het parlement instemt met de stelselherziening, het kabinet indexatie over 2022 met terugwerkende kracht mogelijk wil maken vanaf 105% dekkingsgraad. Nu geldt nog een minimale (beleids)dekkingsraad van 110%.

Voorzitter Ger Jaarsma van de Pensioenfederatie reageerde daarop dat de wens om sneller te indexeren niet ten koste mag gaan van de zorgvuldigheid van het wetgevingsproces.

Bron: Pensioen Pro, 11 oktober