Indexatie van pensioenen in 2022

Indexatie van pensioenen in 2022

1/12/2021

Staatssecretaris Wiersma van SZW heeft op 26 november een brief naar de Tweede Kamer over indexatie gestuurd. In de brief reageert de staatssecretaris op de vraag hoe het kabinet aankijkt tegen het realiseren van meer indexatie via een aanpassing van de rekenrente. Ook gaat hij in op indexatie in 2022.

De staatssecretaris ziet het aanpassen van de rekenrente niet als een oplossing. Een dergelijke aanpassing verandert namelijk niet de onderliggende financiële situatie van de pensioenfondsen.

Naar aanleiding van de motie over het toepassen van het transitie-ftk in 2022, geeft de staatssecretaris aan dat de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die dit mogelijk moet maken, naar verwachting medio 2022 in werking kan treden. Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad vanaf 105% kunnen dan over het jaar 2022 indexeren. Hiervoor komen dezelfde waarborgen te gelden uit de nog in te voeren Wet toekomst pensioen.

De staatssecretaris wil de vrijstellingsregeling 2022 op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden toepassen als in 2019 en 2020. Met deze vrijstellingsregeling hoeven fondsen pensioenuitkeringen niet te korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger. De vrijstellingsregeling wordt in december gepubliceerd.

Bron: Tweede Kamer, 26 november 2021