Instrumentarium Convenant IMVB Pensioenfondsen beschikbaar

Instrumentarium Convenant IMVB Pensioenfondsen beschikbaar

12/12/19

Op 12 december jl. is het Instrumentarium Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-Convenant) gepubliceerd. Het instrumentarium is een hulpmiddel voor Pensioenfondsen voor de implementatie van het Convenant. Het instrumentarium geeft toelichting op de tekst van het convenant en bevat tekstsuggesties die pensioenfondsen kunnen hanteren in hun beleid en contacten met externe dienstverleners.

In november dit jaar is er een 0-meting uitgevoerd. Uit de 0-meting bleek dat veel van de deelnemende pensioenfondsen een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid hebben en dat toepassen. Echter bestaan er nog wel significante verschillen tussen de pensioenfondsen in de mate van volledigheid en concretisering.

In het IMVB-Convenant is afgesproken dat de betrokken partijen binnen een jaar na inwerkingtreding van het convenant een instrumentarium ontwikkelen met adviezen voor deelnemende pensioenfondsen voor hun beleid. Het convenant is op 20 december 2018 ondertekend. Het instrumentarium is tot stand gekomen door samenwerking tussen pensioenfondsen, ngo’s, vakbonden en de overheid. De partijen monitoren het gebruik van het instrumentarium en inventariseren eventuele punten om het instrumentarium te verbeteren.

Naar verwachting wordt er in februari 2020 een thema-overzicht gepubliceerd. Dit maakt onderdeel uit van het instrumentarium. In het thema-overzicht dat pensioenfondsen helpt bij het vinden van informatie over specifieke thema’s die als risico uit hun due diligence naar voren zijn gekomen of als geprioriteerd thema zijn geïdentificeerd door de achterban van het pensioenfonds.

Bron: SER / imvoconvenanten.nl

DownloadTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact