Internetconsultatie wijziging Besluit FTK in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

Internetconsultatie wijziging Besluit FTK in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

12/1/2022

Op 8 januari jl. heeft het kabinet de wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (Besluit FTK) ter consultatie aangeboden. Deze wijziging maakt het mogelijk dat pensioenfondsen in 2022 bij een beleidsdekkingsgraad van 105% kunnen indexeren.


De Wet toekomst pensioenen treedt later in werking dan aanvankelijk gedacht. Hierdoor treden de nieuwe indexatieregels niet per 1 januari 2022 in werking, maar op een later moment. Op 18 november 2021 is de motie Van Dijk c.s. aangenomen, waarin het kabinet wordt gevraagd om het mogelijk te maken dat pensioenfondsen bij een beleidsdekkingsgraad van 105% in 2022 kunnen indexeren. Met het voorgestelde wijzigingsbesluit wordt aan het verzoek van de Tweede Kamer voldaan.


Het doel van de voorgenomen wijziging is om ervoor te zorgen, dat de pensioenfondsen die voornemens zijn om in te varen en gebruik te maken van het transitie-FTK, over het jaar 2022 kunnen indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van 105%. Op dit moment ligt de grens op 110%. Hiermee wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de regels van de Wet toekomst pensioenen. Voorwaarde is dat het pensioenfonds een nadere onderbouwing moet geven. Ook moet het fonds een kwantitatieve beschrijving geven van de generatie-effecten per leeftijdscohort en van de maatregelen die het fonds kan nemen, mocht het alsnog niet overgaan tot collectieve waardeoverdracht.


De einddatum van de consultatie is 21 januari 2021.

Bron: overheid, 8 januari 2021.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.