Keuzebegeleiding blog 1: De wereld van keuzebegeleiding

Keuzebegeleiding blog 1: De wereld van keuzebegeleiding

23/2/2022

Vanaf deze week starten wij onze driewekelijkse blogreeks met als centrale thema: de wereld van keuzebegeleiding.

Welkom bij onze nieuwe blogreeks over keuzebegeleiding

Wij gaan u meenemen in de keuzes van uw pensioendeelnemers en de begeleiding die u als pensioenuitvoerder kunt bieden. Het nieuwe pensioenstelsel brengt met zich mee dat pensioenuitvoerders deelnemers moeten begeleiden bij het maken van pensioenkeuzes. Heeft u al over de invulling nagedacht? En weet u hoe u dit kunt oppakken? In 10 blogs willen wij u hierbij helpen door de relevante aspecten voor u te ontrafelen.  

Waarom keuzebegeleiding?

Met de invoering van de Wet toekomst pensioenen moeten pensioenuitvoerders deelnemers begeleiden bij het maken van pensioenkeuzes en hiervoor een keuzeomgeving inrichten. Doel is de deelnemer is staat te stellen passende keuzes te maken die passen binnen hun eigen financiële doelstellingen. Dat klinkt abstract, maar waar het echt om gaat is de deelnemer daadwerkelijk hulp en begeleiding te bieden. Pensioen is namelijk ingewikkeld. Dit betekent dat een deelnemer voor het maken van een keuze, eerst moet begrijpen wat de gevolgen daarvan zijn. Bijvoorbeeld bij de opname van het bedrag ineens, waar hij straks voor mag kiezen. Dat is een stap verder dan het louter informeren van deelnemers.  

Waarom nu aan de slag met keuzebegeleiding?

De reden hiervoor is simpel. Met de komst van de Wet toekomst pensioenen moeten pensioenuitvoerders direct aan deze nieuwe verplichting voldoen. Volgens de huidige stand is dit 1 januari 2023. Dit betekent dat uw keuzeomgeving per deze datum up and running moet zijn. Ons beeld is om keuzebegeleiding niet aan te vliegen als een wettelijke verplichting, maar juist – vooruitlopend op de nieuwe wereld van het nieuwe pensioencontract – als een kans om uw deelnemers beter te begrijpen en échte interactie tot stand te brengen. Hem met zijn vragen te helpen en hem daarbij te begeleiden.

Wat zijn de mogelijkheden van keuzebegeleiding?

Keuzebegeleiding wordt geïntroduceerd als een open norm. Dat betekent dat u als pensioenuitvoerder zelf mag bepalen hoe u dit wilt vormgeven en inrichten. Bepalend is dat deelnemers passende keuzes kunnen maken. Bij de inrichting van de keuzeomgeving is veel mogelijk. Dit betekent dat er veel ruimte voor maatwerk is en dat u gericht kunt inspelen op de wensen en behoeften van uw deelnemers. Rekening houdend met zijn of haar toekomstwensen en de overige financiële middelen. Het betekent ons inziens ook dat als de deelnemer daar behoefte aan heeft, u hem of haar over zijn keuzes kunt adviseren.

Ons uitgangspunt: het belang van de deelnemer voorop

Het belangrijkste doel van de pensioenuitvoerder is het zorgen van een goed pensioen voor de deelnemer. Zijn belang staat voorop. Het voorzien in de zorgbehoefte van de deelnemer is het key issue waar het straks in het nieuwe stelsel om draait. Keuzebegeleiding vult die zorgbehoefte in, door de deelnemer bij het maken van moeilijke pensioenkeuzes te helpen en waar nodig te ontzorgen.  

Onze blogreeks

Met onze blogreeks gaan wij u stap voor stap meenemen in de wereld van keuzebegeleiding en u helpen de keuzeomgeving voor uw eigen doelgroep zo optimaal mogelijk vorm te geven. De komende 9 blogs zullen wij onder meer inzoomen op ‘meten is weten’, bedrag ineens, de behoefte van de deelnemers en het belang van een goede keuzearchitectuur.

Wij hebben keuzebegeleiding tijdens ons congres ‘Start van de transformatie naar optimale keuzebegeleiding’ op 2 november 2021 als een gamechanger in de relatie pensioenuitvoerder – deelnemer bestempeld. Onze overtuiging daarbij is dat keuzebegeleiding nieuw denken vraagt: waar is de deelnemer nu echt mee geholpen?

Keuzebegeleiding blog 1: De wereld van keuzebegeleiding

Keuzebegeleiding blog 2: Meten is weten

Keuzebegeleiding blog 3: Bedrag ineens

Keuzebegeleiding blog 4: Eenheidsworst of een onsje meer?

Keuzebegeleiding blog 5: Een goed gevuld bord spaghetti

Keuzebegeleiding blog 6: Een win-win-win situatie

Keuzebegeleiding blog 7: Keuzebegeleiding vanuit de deelnemer bezien

Keuzebegeleiding blog 8:

Keuzebegeleiding blog 9: Onderzoek creëert nieuwe kennis

Keuzebegeleiding blog 10: Eerst: ambitie, dan: leidraad

Keuzebegeleiding blog 11: Kom in actie

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.