Levensloop en pensioentekort

Levensloop en pensioentekort

22/4/21
De levensloopregeling werd in 2006 ingevoerd als opvolger van de spaarloonregeling. Het opgebouwde saldo kon gebruikt worden voor diverse vormen van verlof. De  levensloopregeling was geen lang leven beschoren. De regeling werd met ingang van 2012 alweer afgeschaft. Bestaande deelnemers met een saldo van € 3.000 of meer kregen de mogelijkheid om de regeling voort te zetten, te bevriezen of tegen een fiscaal gunstig tarief in 2013 af te kopen. Deze afkoop mogelijkheid kwam in 2015 nog eens voorbij.

Opgebouwde saldo komt tot uitkering

Voor de deelnemers die het saldo nog niet opgenomen hebben valt per 31 december 2021 definitief het doek voor de levensloopregeling. Het per 1 november 2021 nog niet opgenomen levensloopsaldo wordt uiterlijk per 31 december 2021 via de werkgever uitgekeerd aan de deelnemer. De werkgever houdt de loonbelasting in. Wanneer er geen werkgever meer is, zal de uitvoerder het bedrag onder inhouding van loonbelasting rechtstreeks overmaken aan de deelnemer. Veel uitvoerders keren het saldo vroeger dan 31 december 2021 uit aan de deelnemers, dit om de deelnemers nog de mogelijkheid te geven om bijvoorbeeld met het saldo, de hypotheek gedeeltelijk af te lossen, zodat het saldo per 1 januari 2022 niet meetelt voor het box-III vermogen.

Uitkering in 2021, een hoog box-I inkomen en middeling

De uitkering van het levensloopsaldo in 2021 komt bovenop het salaris en dit leidt tot een extra hoog box-I inkomen. Het levensloopsaldo zal in veel gevallen tegen een tarief van 49,5% belast zijn. Er geldt geen bijzonder tarief. Bij een box-I inkomen in de voorgaande jaren of in de komende jaren van minder dan € 68.000 kan wellicht via middeling nog een gedeelte van de belasting teruggehaald worden. Dit kan op zijn vroegst aangevraagd worden als de IB-aangifte over 2021 definitief is.  

Aanwenden levensloopsaldo voor het dichten van een pensioentekort

Om voor een nog langere periode belastinguitstel te creëren is het ook mogelijk om het levensloopsaldo in 2021 aan te wenden voor het dichten van een pensioentekort.  De uitvoering is echter wel wat gecompliceerder dan het simpelweg overmaken van het levensloopsaldo naar de pensioenuitvoerder. Voor het aantonen van een pensioentekort is er informatie over diensttijd, salaris en pensioenopbouw in de voorgaande jaren nodig. Een uitgebreid stappenplan voor het berekenen van een pensioentekort is opgenomen in de handreiking inhaal en inkoop van pensioenen (gepubliceerd door de Belastingdienst dd 15 mei 2020). In de praktijk blijkt dat er bij beschikbare premieregelingen waarbij recentelijke de overstap gemaakt is naar een marktrentestaffel of 3% staffel en/of in het verleden de fiscale ruimte niet maximaal benut is, er wel inhaalruimte is. Het levensloopsaldo kan dan geheel of gedeeltelijk in de pensioenpot worden gestort. Montae & Partners kan deze inhaalruimte voor uw werknemers berekenen.

Alternatief levensloop uitkeren en benutten lijfrenteruimte

Het alternatief voor het aanwenden van een levensloopsaldo voor een pensioentekort is om het saldo uit laten keren in 2021. Hiermee kan in ieder geval de levensloopverlofkorting benut worden. Vervolgens is hierdoor extra inkomen ontstaan waarover er geen pensioen is opgebouwd. Wanneer het inkomen voor de uitbetaling van het levensloopsaldo niet het fiscale salarisplafond overstijgt, is er een extra lijfrenteruimte. Deze reserveringsruimte over 2021 kan dan pas voor het belastingjaar 2022 gebruikt worden. Met het benutten van de lijfrenteruimte door storting van een premie in bancaire lijfrente kan een gedeelte van het levensloopsaldo alsnog aangewend worden voor een privé-pensioenvoorziening. Het uitkeerde levensloopsaldo telt hierdoor in 2022 wel mee voor de hoogte van de grondslag sparen en beleggen in box III.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met uw adviseur van Montae & Partners of met Kees Beishuizen.

Kees Beishuizen

kees.beishuizen@montaepartners.nl

+31 (0)6 53 904 088

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact