Montae & Partners neemt deel aan Amerikaanse expertmeeting

Montae & Partners neemt deel aan Amerikaanse expertmeeting

15/9/2021

Onze collega Mark Boumans nam medio augustus deel aan een online internationale expertmeeting en paneldiscussie van de Amerikaanse Government Accountability Office (Amerikaanse Algemene Rekenkamer) over het pensioen van ‘non standard workers’.

Het doel van de bijeenkomst was om meer te weten te komen over de positie van ‘non standard workers’ in andere landen. Het pensioen van deze doelgroep heeft ook in andere landen de aandacht en is niet een typisch Nederlands vraagstuk. Mark gaf een presentatie over het pensioen van zelfstandigen in Nederland en de ontwikkelingen op dit gebied mede in relatie tot de invoering van het nieuwe pensioencontract.

De aanwezigen uit Amerika waren zeer geïnteresseerd in het Nederlandse systeem, de pensioenhervormingen en de positie van zelfstandigen in Nederland.