Netspar: beperkte compensatiemogelijkheden bij afschaffing doorsneepremiesystematiek

Netspar: beperkte compensatiemogelijkheden bij afschaffing doorsneepremiesystematiek

31/3/20

Onderdeel van het pensioenakkoord is de afschaffing van de doorsneepremiesystematiek. Deze afschaffing is met name voor de leeftijdsgroep tussen circa 45 - 55 jaar nadelig, waardoor compensatie voor deze groep van belang is. Een dergelijke compensatie kan bijvoorbeeld door tijdelijk een hogere premie inleg toe te staan voor deze leeftijdsgroep. Het kabinet heeft toegezegd dat hiervoor extra fiscale ruimte wordt gecreëerd voor betaling van € 1 mrd per jaar extra pensioenpremie. Uit berekeningen door Netspar blijkt inmiddels dat op basis van de huidige lage rekenrente bij volledige compensatie de totale benodigde extra premie bijna € 80 mrd bedraagt. Bij uitsmering van dit bedrag over 40 jaar is de toegezegde jaarlijkse fiscale ruimte onvoldoende. Bij uitsmering over minder jaren neemt dit tekort alleen maar toe. Voorts becijferde Netspar dat bij volledige compensatie bij de huidige rekenrente de benodigde premie ruim 50% van de salarissom bedraagt. Een dergelijk hoge premie is niet realistisch. Volledige compensatie zal, indien deze niet uit de premie kan worden gefinancierd, uit andere financieringsbronnen moeten komen. Netspar doet enkele suggesties.

Bron: Netspar

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact