Overzicht u-rendementen en marktrenten

Overzicht u-rendementen en marktrenten

23/2/21

De Belastingdienst heeft een nieuw overzicht u-rendementen en marktrenten gepubliceerd. In het besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954 is aangegeven dat vanaf 1 januari 2017 de marktrente voor het bepalen van de contante waarde van renteloze verplichtingen per het einde van een kalenderjaar gelijk is aan de marktrente die bij aanvang van het daaropvolgende kalenderjaar geldt voor de oprenting van een aanspraak inge­volge een oudedagsverplichting. Deze markt­rente is het rekenkundig gemiddelde van de door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars gepubliceerde U-rendementen van de maanden van het voorafgaande kalenderjaar. De u-rendementen en marktrenten vindt u hier.

Bron: Belastingdienst

17 februari 2021

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact