Pensioen in het Belastingplan 2023

Pensioen in het Belastingplan 2023

21/9/2022

Het pakket Belastingplan 2023 bestaat uit een zevental wetsvoorstellen, waaronder het wetsvoorstel Belastingplan 2023 en het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers. Met het laatste wetsvoorstel wordt onder meer geregeld dat de aanvullende Inkomensondersteuning AOW vanaf 1 januari 2023 wordt verlaagd en per 1 januari 2025 wordt afgeschaft. Daar staat tegenover dat het minimumloon per 1 januari 2023 wordt verhoogd. Door de koppeling van de AOW aan het minimumloon, werkt de verhoging door in de AOW-uitkering, waardoor AOW-gerechtigden er per saldo op vooruit gaan. Door de koppeling van de franchise voor het tweede pijler pensioen aan de AOW, neemt ook de franchise hierdoor toe.

Onderdeel van het wetsvoorstel Belastingplan 2023 is onder meer het uitfaseren van de oudedagsreserve en de mogelijkheid voor het aanwenden van de oudedagsreserve ter verkrijging van een lijfrente na het kalenderjaar waarin de leeftijd wordt bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

In het kader van financiële planning zijn ook andere maatregelen uit het wetsvoorstel Belastingplan 2023 van belang, zoals het afschaffen van de middelingsregeling.  

Vermeldenswaardig is dat op een aantal onderdelen in het wetsvoorstel Belastingplan 2023 wordt voorgesorteerd op een mogelijk latere inwerkingtredingsdatum van de WTP dan 1 januari 2023.

Bron: Rijksoverheid, 20 september 2022.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.