Pensioenakkoord: Kamerbrief over vrijstellingsregeling en transitie-FTK

Pensioenakkoord: Kamerbrief over vrijstellingsregeling en transitie-FTK

22/12/20

In de Kamerbrief van 16 december schrijft minister Koolmees van SZW, dat pensioenfondsen in 2021 pensioenen niet hoeven te korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger in plaats van de wettelijke 104%.

Pensioenfondsen kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de vrijstellingsregeling 2021 die eind deze maand in de Staatscourant wordt gepubliceerd. Met de vrijstellingsregeling wordt voorkomen dat in 2021 van fondsen wordt vereist dat zij pensioenverlagingen moeten doorvoeren om aan de wettelijke financiële vereisten te voldoen. Vanwege de bijzondere economische situatie veroorzaakt door de Coronapandemie vindt de minister dergelijke grootscheepse pensioenverlagingen niet gewenst. Pensioenfondsen moeten een dekkingsgraad van minimaal 90% hebben of moeten onvoorwaardelijke maatregelen nemen om die dekkingsgraad te realiseren. Bovendien moeten pensioenfondsen bij het indienen van het herstelplan onderbouwen waarom zij gebruik maken van de vrijstellingsregeling, rekening houdend met de ontwikkeling van de dekkingsgraad in de komende jaren.

In de Kamerbrief gaat de minister ook in op het transitie-FTK. Om de overgang van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel transparant en geleidelijk te laten verlopen, is voor de overgangsperiode (van 2022 tot 2026) een ingroei-pad beschreven: het transitie-FTK. Uitgangspunt is dat met de blik van het nieuwe stelsel naar de overgangsperiode wordt gekeken. Voorkomen moet worden dat in de transitiefase onnodige interventies worden gepleegd of nodige interventies juist nagelaten. Voor deze fase wordt een minimale dekkingsgraad voorgesteld van 90%, waarbij fondsen moeten toegroeien naar een richtdekkingsgraad van minimaal 95%. In het transitie-FTK speelt de richtdekkingsgraad een centrale rol. De richtdekkingsgraad is de dekkingsgraad die benodigd is voor een verantwoorde, uitlegbare en evenwichtige overstap naar het nieuwe stelsel. Voor fondsen die gebruik maken van het transitie-FTK moet uiterlijk op het moment van invaren en uiterlijk 1 januari 2026 de richtdekkingsgraad hebben bereikt.

Bron: Tweede Kamer

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact