Pensioenakkoord: ‘Uitstel dreigt voor wetgeving nieuwe pensioenstelsel’

Pensioenakkoord: ‘Uitstel dreigt voor wetgeving nieuwe pensioenstelsel’

29/4/21

Het Financieele Dagblad heeft gemeld dat de kans groot is dat de wetgeving van het nieuwe pensioenstelsel pas begin 2022 naar de Tweede Kamer gaat, met inwerkingtreding medio 2022 of per 2023. Zij baseren zich op informatie van ingewijden en stukken van de werkgroep van ministerie en sociale partners die bezig is met de verdere uitwerking van het pensioenakkoord.

De planning van de wetgeving was reeds onzeker en indiening was in januari al eens uitgesteld. De grote hoeveelheid reacties op de consultatie voor het wetsvoorstel zou de vertraging van nu deels verklaren. Verder uitstel betekent dat pensioenfondsen langer in onzekerheid blijven over het transitie-ftk in de periode van 2022 tot 2026. In de overgangsregels wordt onder meer ingegaan op de regels inzake het doorvoeren van kortingen bij te lage dekkingsgraden. In de consultatieversie van Wet toekomst pensioenen wordt de kortingsgrens tijdens de transitieperiode verlaagd naar 90%. Verder moeten fondsen zorgen dat ze toegroeien naar een richtdekkingsgraad van 95% bij invaren. Deze voorstellen worden nu dus mogelijk niet voor eind 2021 in wet omgezet. Als de wetgeving voor het nieuwe stelsel wordt uitgesteld, dan hebben nieuwe, tijdelijke kortingsregels voor eind dit jaar de hoogste prioriteit, menen bonden.

Een suggestie die in januari werd gedaan, is dat het transitie-ftk apart behandeld kan worden van de rest van de wetgeving voor het nieuwe stelsel. Een woordvoerder van het ministerie heeft desgevraagd echter aangegeven dat de transitie integraal onderdeel zal zijn van het wetsvoorstel. Een alternatieve manier om eventuele kortingen toch te voorkomen, zou het opnieuw tijdelijk verlagen van de kortingsgrens zijn. Dit gebeurde de afgelopen twee jaar ook. Omdat het wetsartikel dat gebruikt is bedoeld is voor bijzondere economische omstandigheden, vraagt oud-Pensioenfederatiedirecteur Gerard Riemen vraagt zich echter af of Koolmees nog een keer de grens naar 90% kan verlagen. Als de minister de kamer informeert over uitstel, dan verwacht Riemen niet direct duidelijkheid over de kortingsregels eind 2021.

Pensioenfondsen zeggen nog niets te hebben gehoord over mogelijke vertraging voor de Wet Toekomst Pensioenen. Ze willen voorlopig alleen in algemene termen reageren. De Pensioenfederatie benadrukt in een schriftelijke reactie dat er 'voldoende tijd' moet zijn voor een zorgvuldige implementatie van de nieuwe pensioenwetgeving. 'Timing is enorm belangrijk in dit proces.'

Bron:
PensioenPro, 22 april 2021
PensioenPro, 23 april 2021

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact