Pensioenfederatie: Wet Pensioenverdeling bij scheiding kan beter worden uitgesteld

Pensioenfederatie: Wet Pensioenverdeling bij scheiding kan beter worden uitgesteld

28/9/2021

Reden hiervoor is de sterke samenhang met de Wet toekomst pensioenen. Het zou daarom volgens de Pensioenfederatie beter zijn als de Tweede Kamer beide wetten in samenhang kan beoordelen. Minister Koolmees heeft de beoogde ingangsdatum van de Wet Pensioenverdeling bij scheiding al uitgesteld tot 1 juli 2022. De Pensioenfederatie acht ook die uitgestelde datum echter niet realistisch; pensioenuitvoerders hebben minimaal een jaar nodig om de wet te kunnen implementeren.

Bron: PensioenPro, 27 september 2021