Pensioenfonds uit gevarenzone, tijd om dekkingsgraad vast te klikken?

Pensioenfonds uit gevarenzone, tijd om dekkingsgraad vast te klikken?

29/4/21

De afgelopen maanden zijn de dekkingsgraden van pensioenfondsen aanzienlijk gestegen. Hiermee is de dreiging van nieuwe kortingen voorlopig verdwenen. Omdat de marges bij veel pensioenfondsen nog erg dun zijn en de voorbereiding voor de overgang naar het nieuwe stelsel nog een paar jaar duurt, komt de vraag nu op of het verstandig is om de dekkingsgraden van de pensioenfondsen ‘vast te zetten’. Fondsen zouden dan zonder risico op verlaging van pensioenen kunnen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit is een grote wens van veel betrokken partijen.

Pensioenfondsen kunnen proberen de komende jaren nieuwe verliezen te voorkomen op hun vermogen - hun beleggingen in aandelen, vastgoed, obligaties die normaal voortdurend van waarde veranderen. Ook zouden ze ervoor kunnen kiezen om de rente die wordt gebruikt om de contante waarde van de verplichtingen af te dekken. Hoewel deskundigen daar begrip voor hebben, geven ze aan dat aan dat daar wel een prijskaartje aan hangt.

Het vastklikken van de dekkingsgraad tijdens de transitiefase naar het nieuwe pensioenstelsel is volgens deskundigen meestal niet in het belang van de jongere deelnemer. Die is immers gebaat bij een constante beleggingshorizon. Echter, voor (bijna)-gepensioneerden of fondsen met een nominale ambitie en een (zeer) hoge dekkingsgraad valt er wat voor te zeggen.

Ook is een dergelijke beperking van de risico’s in strijd met de uitgangspunten van het nieuwe stelsel: pensioenen moeten straks meer meebewegen met wat er op dat moment in de economie en op de beurs gebeurt. Het feit dat de precieze overgangsdatum naar het nieuwe pensioenstelsel nog niet bekend is, maakt dergelijke besluiten lastig. Wat fondsbesturen volgens kenners nu wel goed doen, is nadenken of een dergelijk besluit vlak voor de overgang naar het nieuwe stelsel genomen kan worden.

Voor wat betreft het nieuwe stelsel is de belangrijkste verandering volgens hen de aandacht die er gaat zijn voor de risicohouding van deelnemers. Die verandering betekent dat er meer tijd gaat zitten in de maakfase van het beleid. De experts merken op dat pensioenfondsen duidelijk moeten maken aan deelnemers waar het om gaat, en wat de consequenties zijn van hun keuze, bijvoorbeeld dat een laag risico kan leiden tot een te laag pensioen.

Bron:
PensioenPro, 20 april
PensioenPro, 22 april

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact