Publicaties keuzebegeleiding

Publicaties keuzebegeleiding

15/11/2021

Hieronder treft u een overzicht aan van relevante publicaties over keuzebegeleiding en de invulling daarvan door pensioenuitvoerders, onderverdeeld naar deelonderwerp. Daar waar de artikelen openbaar raadpleegbaar zijn, is een link naar de betreffende webpagina toegevoegd. Deze lijst zal regelmatig worden bijgewerkt, maar is niet uitputtend bedoeld.

Zorgplicht

In onderstaande artikelengaan de auteurs nader in op de zorgplicht die rust op zowel de pensioenuitvoerder als de werkgever. Hoe werd deze ingevuld in het verleden, hoe wordt dat nu gedaan, en hoe zou dat in de toekomst moeten?

 • S. Kuiper, Zorgplicht van de pensioenuitvoerders, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2021/5 (klik hier)
 • R. Veugelers, Zorgplicht verschuift, wetgever verzaakt, Pensioen Magazine maart 2021
 • B. Degelink, Zorgplicht van de werkgever bij pensioen, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2021/3
 • Kattemölle en E. Soetendal, De evolutie van zorgplicht in zorgambitie: een noodzakelijke ontwikkeling?, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2021/2
 • R.H. Maatman, Zorgplicht in de financiële sector, Onderzoekscentrum voor Onderneming & recht nr. 122, september 2020
 • E. Soetendal, Pensioenfondsen en hun deelnemers: van zorgplicht naar zorgambitie, Pensioen Magazine maart 2019
 • Sandtke en F. Manschot, Over zorgplicht en eigen verwachtingen, Pensioen Magazine maart 2018
 • F.M.A. 't Hart, Zorgplicht bij financiële dienstverlening, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam 2017
 • K.W.H. Broekhuizen, Klantbelang, belangenconflict en zorgplicht, Den Haag: Boom Juridisch 2016
 • Veranderendkarakter van pensioen leidt tot meer zorgplichten voor pensioenfondsen - LeidenLaw Blog (klik hier)

Keuzevrijheid en keuzebegeleiding

In onderstaande artikelengaan de auteurs nader in op de invulling van de keuzebegeleiding en het biedenvan een effectieve keuzevrijheid aan de deelnemers.

 • Autoriteit Financiële Markten, Subtiele aanpassingen in keuzeomgeving bij pensioen kunnen sterk sturen, AFM juni 2021 (klik hier)
 • Autoriteit Financiële Markten, Sectorbeeld Pensioenen 2021, AFM juni 2021 (klik hier)
 • Autoriteit Financiële Markten, Default as advice? A survey experiment on preselecting pension choices and the Endorsement effect, AFM juni 2021 (klik hier)
 • G. Riemen, Keuzes maken is best lastig, PensioenPro 18 mei 2021
 • E. Soetendal, Toenemend belang van keuzebegeleiding, Pensioen Magazine april 2021
 • R. Custers e.a., Keuzebegeleiding nodig bij invoering eenmalige pensioenuitkering, Vakblad Financiële Planning 2020/52
 • J. Hers e.a., Lessen uit de evaluatie van de Wet verbeterde premieregeling, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2020/13
 • S. van Bilsen e.a., Keuzes rondom pensioen: implicaties op uitkeringssnelheid voor een heterogeen deelnemersbestand, Netspar design paper 158, 2020 (klik hier)
 • M. Knoef e.a., Keuzes tijdens de pensioenopbouw: De effecten van nudging met volgorde en standaardopties, Netspar design paper 157, 2020 (klik hier)
 • J. de Bresser en M. Knoef, Heterogeneous default effects on retirement saving, Tilburg University mei 2019 (klik hier)
 • J. Jachimowicz e.a. When and why defaults influence decisions: a meta-analysis of default effects, Cambridge University Behavioural Public Policy 2019 (klik hier)
 • K. Folmer e.a., Effecten van meer keuzevrijheid bij pensioenuitkering, Netspar design paper 105, 2018 (klik hier)
 • C. Bockweg e.a., Framing and the annuitization decision – Experimental evidence from a Dutch pension fund, Netspar academic paper, juli 2017 (klik hier)
 • J. Brown e.a., Framing and claiming: how information-framing affects expected Social Security claiming behavior, Journal of Risk and Insurance, juli 2013 (klik hier)
 • R. Chetty e.a., Active vs. passive decisions and crowd-out in retirement savings accounts: Evidence from Denmark, NBER Working Paper Series 18565, november 2012 (klik hier)
 • R. Thaler en S. Benartzi, Save more tomorrow: Using behavioral economics to increase employee saving, Journal of Political Economy 112, februari 2004
 • J. Choi e.a., Defined contribution pensions: plan rules, participant choices, and the path of least resistance, Tax policy and the Economy, volume 16, januari 2002, (klik hier)

Om pensioenuitvoerders te helpen bij de inrichting van de keuzebegeleiding heeft de Autoriteit Financiële Markten een aantal aanbevelingen gepubliceerd op hun website.

Scheidslijn begeleiding – advies

De grens tussen informeren, begeleiden en adviseren is dun. In onderstaande publicaties wordt ingegaan op wat pensioenuitvoerders wel en niet mogen doen.

 • Leidraad tweedepijler pensioenadvies, Autoriteit Financiële Markten 2018 (klik hier)
 • Bemiddelen versus adviseren, Houthoff 2018 (klik hier)

Activeren

Keuzebegeleiding aanbieden is één ding, maar hoe kun je ervoor zorgen dat de deelnemer ook daadwerkelijk gebruik maakt van deze mogelijkheid? Hoe krijg je de deelnemer zodanig geactiveerd dat hij echt werk maakt van zijn pensioen? Daar gaan onderstaande artikelen nader op in.

 • S. van Alfen, Een op vijf werknemers wil ‘bedrag ineens’ op pensioendatum, Pensioen Pro 15 juli 2021
 • F. van der Lecq e.a., Verantwoordelijkheidsverdeling rond planning pensioenvoorziening, Netspar occasional paper 02/2021 (klik hier)
 • Financiële veerkracht op de oude dag, Maastricht University en Wijzer in Geldzaken 2020 (klik hier)
 • A. de Grip e.a., Redistribution of individual pension wealth to survivor pensions: Evidence from a stated preferences analysis, Journal of Economic Behavior & Organization, volume 173, mei 2020, (klik hier)
 • T. Post e.a., Appreciated but complicated pension choices? Insights from the Swedish premium pension system, Netspar design paper 116, januari 2019 (klik hier)
 • M. van Putten e.a., Framing in pensioenkeuzes, Netspar design paper 112, december 2018 (klik hier)
 • J. Krijnen e.a., Intention and action in retirement preparation, Cambridge University Press, oktober 2018 (klik hier)
 • S. Bhargava e.a., Chose to lose: Health plan choices from a menu with dominated option, The Quarterly Journal of Economics, Volume 132, Issue 3, August 2017
 • J. Brown e.a., Cognitive constrainst on valuing annuities, Journal of the European Economic Association, Volume 15, Issue 2, April 2017 (klik hier)
 • Ignition House, Exploring consumer decision making and behaviour in the at-retirement landscape, 2014 (klik hier)
 • J. Gathergood en J. Weber, Self-control, financial literacy & the co-holding puzzle, Journal of Economic Behavior & Organization, Volume 107, part B, November 2014 (klik hier)
 • S. Agarwal e.a., Payday loans and credit cards: new liquidity and credit scoring puzzles?, NBER Working Paper Series 14659 2011 (klik hier)
 • S. Benartzi e.a., Annuitization puzzles, Journal of economic perspectives 2011 (klik hier)
 • T.M. Hedesstrom e.a., Identifying heuristic choice rules in the Swedish premium pension scheme, Journal of Behavioral Finance, Volume 5, 2004
 • M. Bütler en F. Teppa, The choice between an annuity and a lump sum: Results from Swiss pension funds, Journal of Public Economics, volume 91, issue 10, november 2007
 • B. Douglas Bernheim e.a., What accounts for the variation in retirement wealth among U.S. households?, The American Economic Review vol. 91, no. 4, september 2001 (klik hier)
 • Z. Shapira en I. Venezia, Patterns of behavior of professionally managed and independent investors, Journal of Banking & Finance, volume 25, issue 8, augustus 2001
 • B. Madrian en Dennis Shea, The power of suggestion: Inertia in 401(k) participation and savings behavior, NBER Working Paper Series 7682, mei 2000 (klik hier)

Wijze van communiceren

Hoe gaan pensioenuitvoerders de juiste boodschap overbrengen op de deelnemer, zodat deze ook daadwerkelijk actie gaat ondernemen? In onderstaande artikelen gaan de auteurs nader in op een effectieve communicatiewijze.

 • B. van Popta en O. Steenbeek, Transitie naar een nieuw pensioencontract in Nederland – Lessen uit het buitenland, Netspar occasional paper 03/2021 (klik hier)
 • L. Bruggen e.a., Communicatie over de nieuwe regels voor pensioen, Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars, Maastricht University en Universiteit Utrecht 2020
 • E. Brüggen e.a., Implicaties van het pensioenakkoord voor pensioencommunicatie, Pensioen Magazine februari 2020

Overige artikelen

 • S. van Alfen, Leeftijd van opf-bestuurder beïnvloedt beleggingsmix, Pensioen Pro Insights november 2020 (klik hier)

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.