Q&A coronavirus: zorg, verzuim & arbeidsongeschiktheid

Q&A coronavirus: zorg, verzuim & arbeidsongeschiktheid

19/3/20

Dit is een Q&A voor werkgevers en HR-professionals rondom het coronavirus in relatie tot zorg, verzuim & arbeidsongeschiktheid.

Verzuim

 1. Ik heb als werkgever een WGA-hiaat en/of WIA-excedent verzekering voor mijn personeel afgesloten. Mijn personeel is ziek geworden door het coronavirus. Kan de werknemer na 2 jaar ziekte een beroep doen op deze verzekering?
 • Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

 1. Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?
 • Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant. Bij de uitkering houdt de verzekeraar uiteraard wel rekening met de gekozen dekking.

 1. Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine geplaatst is?
 • Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

 1. Wat betekent werktijdverkorting voor mijn werknemers?
 • Op dit moment (status 18 maart 2020) kunt u geen gebruik meer maken van de werktijdverkorting. De overheid heeft een tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) in het leven geroepen.
 • Een werkgever die te maken heeft met meer dan 20% omzetdaling kan gebruik maken van deze regeling. Bij 100% omzetdaling, kan de overheid tot maximaal 90% van de loonsom vergoeden. Bij een lagere omzetdaling, is de vergoeding vanuit de overheid ook lager. De werkgever kan dit opgeven in de aanvraag voor de NOW.
 • De NOW kan voor 3 maanden worden aangevraagd en daarna voor maximaal 3 maanden worden verlengd. Dit speelt al voor omzetdaling vanaf 1 maart.
 • Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van de NOW is dat er geen medewerkers worden ontslagen. Ook moet een werkgever het loon van de medewerkers volledig doorbetalen.

 1. Biedt mijn zorgverzekering dekking bij het coronavirus?
 • De zorgkosten voor het behandelen van het coronavirus worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de meeste zorgkosten, zoals ziekenhuiszorg en laboratoriumonderzoek, geldt wel het eigen risico.

Zorg

 1. Ik wil me preventief laten testen op het coronavirus. Krijg ik dat vergoed?
 • Nee. Preventieve testen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering of de aanvullende verzekering. Testen op het coronavirus heeft alleen zin bij gezondheidsklachten die passen bij het coronavirus.

 1. Krijg ik de test op het coronavirus vergoed?
 • Ja. Als de GGD of uw huisarts de test voor u heeft aangevraagd, krijgt u een vergoeding voor de test op het coronavirus. De kosten daarvan vallen onder uw basisverzekering. Het kan wel zijn dat u eigen risico betaalt.

 1. Krijg ik mondkapjes vergoed?
 • Nee, u krijgt mondkapjes niet vergoed.

 1. Ik moet in het buitenland behandeld worden tegen het coronavirus. Krijg ik dit vergoed?
 • Ja. U krijgt een vergoeding voor alles wat u in Nederland vergoed krijgt uit de basisverzekering. Uw basisverzekering dekt alleen de kosten voor spoedeisende zorg tot het Nederlandse tarief. Het verschil in kosten betaalt u zelf. De kosten voor spoedeisende zorg zijn vaak duurder in vakantielanden. De aanvullende verzekering of reisverzekering kan uw vergoeding aanvullen tot de buitenlandse prijs. U hoeft dan niet bij te betalen voor spoedeisende zorg. U betaalt wel eigen risico.

 1. Ik moet in het buitenland in quarantaine. Krijg ik dit vergoed?
 • Moet u langer op uw vakantieadres blijven vanwege besmettingsgevaar? Dan maakt u extra kosten voor uw verblijf. Deze kosten vallen niet onder de zorgverzekering. Overleg met uw reisverzekeraar of u hiervoor verzekerd bent en welke kosten u vergoed krijgt.

Reizen

 1. Wij hebben een zakelijke reisverzekering. Keert deze verzekering uit?
 • Een zakelijke reisverzekering biedt dekking voor de medische kosten ten gevolge van het coronavirus, indien meeverzekerd.
 • Let op: medische kosten door het coronavirus zijn niet gedekt als iemand reist naar een gebied waarvoor het ministerie een negatief reisadvies heeft afgegeven. Als iemand al in een gebied zit waar een negatief reisadvies voor wordt afgegeven is er vaak wel dekking, maar de verzekerde dient zo snel mogelijk het gebied te verlaten. Medische evacuatie is vaak ook gedekt als er lokaal niet behandeld kan worden. Vergoeding van extra reis- of verblijfkosten die gemaakt worden door bijvoorbeeld besmetting of in geval quarantaine is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de reisverzekering. Neem hiervoor contact met ons op.

 1. Wij moeten meerdere zakelijke trips annuleren. Keert onze annuleringsverzekering uit?
 • Op veel annuleringsverzekeringen is besmettingsgevaar of een pandemie uitgesloten als grond om te annuleren, zelfs een negatief reisadvies geeft niet altijd recht op vergoeding van kosten bij annulering.

 1. Voor een medewerker is een reis geboekt naar een land dat geen risicogebied is, de reis kan in principe doorgaan maar de medewerker moet de eerste twee weken in quarantaine? Kan de reis worden geannuleerd?
 • Nee, dit is niet verzekerd. Dit is geen geldige annuleringsreden. Wij adviseren in deze situatie contact op te nemen met de reisorganisator, touroperator of vervoersmaatschappij.
Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact