Rechtbank Midden-Nederland over uitleg verplichtstellingsbesluit

Rechtbank Midden-Nederland over uitleg verplichtstellingsbesluit

2/5/2023

De Rechtbank Midden-Nederland heeft een uitspraak gedaan over de vraag of een BV die zich richt op de levering en uitleen van artikelen zoals hoog-laag bedden, scootmobielen, loophulpmiddelen, douchestoelen en rolstoelen, tot 1 januari 2021 onder de werkingssfeer van het verlichtstellingsbesluit van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) viel. Tot 1 januari 2021 bepaalde het verplichtstellingsbesluit dat de deelneming in PFZW verplicht was voor werkgevers in de intramurale en/of extramurale zorg. Hieronder viel onder andere het uitlenen van verpleegartikelen. PFZW was van mening dat de BV onder de verplichtstelling viel, omdat één van haar hoofdactiviteiten de uitleen van verpleegartikelen is. De BV meende dat de door haar uitgeleende artikelen geen verpleegartikelen zijn, maar hulpmiddelen ter bevordering van de zelfredzaamheid van de afnemers. De BV was daarom van mening dat zij niet onder de verplichtstelling van PFZW viel en heeft dan ook een eigen pensioenregeling afgesloten die niet gelijkwaardig is aan de pensioenregeling van PFZW.

De kantonrechter gaat mee in het betoog van PFZW dat de begrippen verpleegartikel en hulpmiddel door elkaar worden gebruikt in wet- en regelgeving. De BV heeft tijdens de zitting geen voorbeelden kunnen noemen van verpleegartikelen die niet als hulpmiddel kunnen worden gezien. De kantonrechter ziet dan ook geen aanleiding om de BV te ontheffen van de verplichting om in de periode tot 1 januari 2021 deel te nemen aan de door PFZW uitgevoerde pensioenregeling. Het gegeven dat de verplichte aansluiting met terugwerkende kracht tot een extreem hoge financiële last voor de BV leidt doet hier volgens de kantonrechter niet aan af, temeer daar de BV hier vanaf 2018 al rekening mee had kunnen houden en PFZW heeft aangegeven bereid te zijn om een betalingsregeling te treffen en waar mogelijk een ontheffing te verlenen.

Bron: Rechtspraak.nl, 19 april 2023.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.