Speech Klaas Knot (DNB) over macro‐economische risico’s voor het financiële stelsel

Speech Klaas Knot (DNB) over macro‐economische risico’s voor het financiële stelsel

16/6/20

Zolang het virus niet onder controle is, is niet bekend hoe groot de economische schade zal zijn. In de centrale raming voor 2020 krimpt het bbp met 6,4%, bijna twee keer zo hard als in 2009, tijdens de kredietcrisis. In 2021 en 2022 volgt enig herstel, maar het bbp blijft onder het niveau van vlak voor de coronacrisis.

Nederland is sterk afhankelijk van hoe het in andere landen gaat en met name in andere Europese landen. Daarom is Nederland gebaat bij een krachtige Europese aanpak van de coronacrisis.

De financiële sector kan een belangrijke rol spelen bij het beperken van de economische schade door krediet te blijven verstrekken aan solvabele bedrijven en huishoudens en het herstel te financieren. Dat is een belangrijk verschil met de kredietcrisis, toen de oorzaak van de crisis in de financiële sector zelf lag, wat de economische schade juist vergrootte.

Centrale banken en toezichthouders hebben een omvangrijk pakket aan maatregelen ingezet om te zorgen dat het financiële stelsel goed kan blijven functioneren. DNB zelf heeft de buffereisen voor de systeembanken tijdelijk verlaagd en de invoering van hogere kapitaaleisen voor hypotheken uitgesteld.

Banken worden door de crisis geraakt, maar zij kunnen een stootje hebben, mede dankzij de strengere regels die na de kredietcrisis zijn ingevoerd en de verplichte buffers. Naarmate het economisch herstel langer uitblijft, nemen de gevolgen voor banken toe en is het moeilijker om de kredietverlening op peil te houden.

Voor verzekeraars en pensioenfondsen geldt dat hun buffers voor het coronavirus al laag waren, vanwege de lage rente. Door de waardedaling van de beleggingen zijn de kwetsbaarheden toegenomen. De problemen zijn het grootst bij pensioenfondsen waar de dekkingsgraden fors zijn gedaald in de afgelopen maanden. Verzekeraars worden geholpen door het Europese toezichtkader Solvency II.

Het onder controle houden van het virus draagt bij aan het beperken van de economische schade. Nieuwe lockdowns zouden grote economische impact hebben. De overheid is de aangewezen partij om een groot deel van de schok op te vangen. Dit gaat gepaard met een forse stijging van de staatsschuld.

Bron: DNB

DownloadTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact