Stand van zaken wetsvoorstel implementatie UBO-register

Stand van zaken wetsvoorstel implementatie UBO-register

25/2/20

De vierde EU anti-witwasrichtlijn verplicht lidstaten een register bij te houden van de natuurlijke personen die de uiteindelijk belanghebbenden zijn in een onderneming of rechtspersoon. Dit is het Ultimate Beneficial Owner-register (UBO-register). Het Nederlandse UBO-register wordt onderdeel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Op dit moment behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ (wetsvoorstel implementatie UBO-register).

In de Memorie van antwoord van 17 februari jl. beantwoordt minister Hoekstra van Financiën de vragen van de CDA-fractie in de Eerste Kamer over het UBO-register in relatie tot pensioenfondsen. Hieruit blijkt dat het ministerie van Financiën geen specifiek overleg heeft gevoerd met het ministerie van SZW over de toepassing van het UBO-register op pensioenfondsen.

De CDA-fractie heeft onder andere gevraagd of het gehele bestuur van een pensioenfonds als UBO dient te worden ingeschreven. De minister van Financiën antwoordt hierop dat het bij pensioenfondsen aannemelijk is dat geen natuurlijke persoon op basis van eigendomsbelang, stemrechten of feitelijke zeggenschap kwalificeert als UBO. Volgens minister Hoekstra moeten in dat geval alle bestuurders van het statutair bestuur aangewezen worden als UBO. Concreet betekent dit dat pensioenfondsen alle individuele bestuurders moeten inschrijven in het UBO-register.

Verder blijkt uit de Memorie van antwoord dat de 18 maanden termijn voor de vulling van het UBO-register ingaat vanaf de inwerkingtredingsdatum van de Implementatiewet, en dus niet vanaf de implementatiedatum van de richtlijn (10 januari 2020).

Bron: Rijksoverheid en Pensioenfederatie

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact