Stand van zaken wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding

Stand van zaken wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding

18/2/20

Op 13 februari 2020 heeft Minister Koolmees de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding vanaf 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. De nota van wijziging regelt onder meer dat pensioenuitvoerders administratiekosten tot een bedrag van 100 euro mogen verrekenen. Zij kunnen ervoor kiezen deze kosten in mindering te brengen op de aanspraak door deze te verrekenen met de conversiewaarde. Deze kosten hoeven dan niet via een apart facturatieproces te worden geïnd. Deze vorm van verrekening is vanwege de wettelijke regels nu niet toegestaan. Om die reden past de nota van wijziging het wettelijk afkoopverbod aan.

Een aantal kernpunten uit de nota naar aanleiding van het verslag:

  • De regering wil de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk een aantal jaar na inwerkingtreding evalueren.
  • Ex-partners maken in beginsel afspraken over pensioenverdeling tijdens de scheiding. Voor de gevallen waar dit nog niet is afgerond, zoals bij ‘kale scheidingen’ (scheidingen waarbij pas na het uitspreken van de scheiding afspraken worden gemaakt) is er een verlengingsmogelijkheid van 6 maanden om afspraken door te geven. De totale reactietermijn bedraagt dan 12 maanden vanaf het moment van inschrijving van de scheiding in de registers van de burgerlijke stand bij de gemeente.
  • Partners kunnen er tijdens de scheiding voor kiezen om de standaard verdeelperiode (huwelijkse periode) uit te breiden met de voorafgaande ongehuwde samenwoonperiode. Deze keuze leggen partners vast in een officieel scheidingsdocument en sturen dit binnen 6 maanden na de inschrijving van de scheiding in de registers van de burgerlijke stand bij de gemeente aan de betreffende pensioenuitvoerder(s) op.
  • Er is sprake van een mogelijke uniformering van het partnerbegrip. Het ministerie van SZW is in gezamenlijk overleg met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars op zoek naar een definitie waarin zowel de uitvoeringspraktijk als sociale partners zich kunnen vinden. Sociale partners hebben de wens geuit om voorwaarden te kunnen stellen bij ongehuwd samenwonenden.

De Pensioenfederatie concludeert na een eerste lezing van de nota naar aanleiding van het verslag dat verdere vereenvoudiging van de wetgeving over pensioenverdeling bij scheiding noodzakelijk is.

Bron: Rijksoverheid/Pensioenfederatie

Terug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact