Swaptions aantrekkelijker door hogere rente, risico op inflatie én de pensioentransitie

Swaptions aantrekkelijker door hogere rente, risico op inflatie én de pensioentransitie

21/4/21

Swaptions zijn opties op renteswaps, waarbij een variabele rente wordt geruild tegen een vaste rente. Dit is dus een verzekering tegen rentedalingen. Voor die verzekering wordt een premie betaald. Voor een pensioenfonds is het verstandig om zich in te dekken tegen een rentedaling vanwege de negatieve impact daarvan op de dekkingsgraad. Een rentestijging is juist gunstig voor de dekkingsgraad. Pensioenfondsen kunnen hun renterisico deels afdekken met swaptions en ook nog profiteren van eventuele rentestijgingen.

De gestegen rente, het hogere risico op inflatie én de aankomende pensioentransitie maken het gebruik van swaptions bij de renteafdekking aantrekkelijk, vinden experts. In het transitie- financieel toetsingskader (ftk) wordt het (minimaal) vereist eigen vermogen losgelaten. Pensioenfondsen kunnen qua renteafdekking al naar de situatie in het nieuwe pensioenstelsel gaan. De dekkingsgraad mag niet onder de 90% komen. Het wordt dus belangrijk om deze ondergrens te beschermen, en dat kan met swaptions. Swaptions zijn alleen zinvol voor fondsen die er financieel goed voor staan. Er moet namelijk een soort van buffer zijn boven de 90% dekkingsgraad, anders komt een fonds wel heel dichtbij het huidige niveau van de rente. Toch zijn een aantal pensioenfondsen gestopt met swaptions vanwege de complexiteit. Ná de pensioentransitie zijn swaptions niet zo interessant meer als instrument voor risicobeheersing, want in het nieuwe contract is er geen sturing meer op kritische nominale dekkingsgraden en wordt de inflatieafdekking juist interessanter.

Bron: Pensioenpro, 16 april 2021

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact