Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

24/3/20

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel van deze maatregelen is om naast de gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ZZP’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Een van de maatregelen zorgt ervoor dat bedrijven hun personeel door kunnen blijven betalen. Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming vragen. Deze tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom en is afhankelijk van het omzetverlies. UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde hiervoor is dat er geen personeel ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen gedurende de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is de vervanger van de huidige regeling Werktijdverkorting (WVT) en geldt voor omzetdaling vanaf 1 maart. Naar verwachting zal het enkele weken duren voordat bedrijven geld ontvangen van het UWV.

Via de NOW-regeling wordt er naar verwachting ook compensatie geboden voor de pensioenpremie. De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars dringen er in het overleg met het kabinet op aan dat de pensioenpremies voor zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel op een adequate manier worden meegenomen in de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud.

Update 30 maart 2020:

Op dit moment is nog het overleg gaande tussen kabinet en sociale partners over de uitwerking van de NOW. Daarmee moet onder meer duidelijk worden welke loonkosten worden vergoed, inclusief of exclusief pensioenpremies.

Hier leest u meer over de NOW.

Bron: Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact