Troonrede brengt geen nieuws op pensioengebied

Troonrede brengt geen nieuws op pensioengebied

28/9/2021

In de Troonrede is ook het Pensioenakkoord aan de orde gekomen. Nederland heeft een goed pensioenstelsel en dat moet ook zo blijven. Het is voor de stabiliteit en het vertrouwen in dit stelsel belangrijk dat uitwerking van het Pensioenakkoord doorgang kan vinden en dat een nieuw kabinet het wetsvoorstel overneemt. Daarbij zal er ook aandacht moeten zijn voor werk- en inkomenszekerheid voor flexwerkers en zelfstandigen nu de verschillen tussen deze groepen door de crisis alleen maar zijn toegenomen. Voor wat betreft het klimaat wordt er de komende jaren sterk ingezet op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Pensioenfondsen kunnen door middel van hun beleggingsbeleid een bijdrage leveren aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen.  

Bron: Pensioenfederatie, 21 september 2021

Bekijk hier het Montae & Partners Prinsjesdagjournaal 2021