Tweede Kamer debatteert over de uitwerking pensioenakkoord

Tweede Kamer debatteert over de uitwerking pensioenakkoord

22/9/2021

De Tweede Kamer heeft op 15 september in het zogenaamde tweeminutendebat met demissionair minister Koolmees van SZW gesproken over de uitwerking van het pensioenakkoord.

Tijdens dit debat zijn zes moties ingediend. Onder meer Kamerlid Van Dijk (PvdA) heeft een motie ingediend die eerder stoppen met werken toegankelijker moet maken. Minister Koolmees heeft voorgesteld deze motie aan te houden in afwachting van de monitorresultaten van de getroffen maatregelen begin 2022. Kamerlid Van Kent (SP) verzocht in de door hem ingediende motie om te onderzoeken hoe deelnemers verregaande vormen van zeggenschap kunnen krijgen over de wijze waarop pensioenuitvoerders hun premie beheren . De minister geeft aan geen capaciteit te hebben om dit op te pakken. Hij ontraadt dan ook om hiernaar een apart onderzoek in te stellen.

Op verzoek van Kamerlid Palland (CDA) wil demissionair minister Koolmees aan de Tweede Kamer een technische briefing geven over het nieuwe stelsel als hij weer een stap verder.

Over het informatieplatform meldt de minister dat dit de komende maanden live gaat. Dit is volgens hem ruimschoots op tijd vóór de inwerkingtreding van de wet.

Bron: Tweede Kamer, 15 september 2021