Verplicht invaren in nieuw pensioencontract is juridisch houdbaar

Verplicht invaren in nieuw pensioencontract is juridisch houdbaar

16/6/20

Volgens professor pensioenrecht Lutjens is juridisch invaren van het oude naar het nieuwe pensioencontract goed mogelijk. Het eigendomsrecht op pensioen zoals dat volgens Europese verdragen geldt hoeft hieraan niet in de weg te staan. Dit eigendomsrecht is namelijk geen absoluut recht van de deelnemer.

Bij invaren is geen sprake van eigendomsontneming, maar van regulering van eigendom. Dit is toegestaan indien hiermee een algemeen belang is gediend en de individuele deelnemer geen onevenredig zwaar nadeel heeft. De overheid heeft een grote mate van vrijheid om in het algemeen belang maatregelen te treffen die de eigendom kan reguleren. Dit belang ligt volgens Lutjens erin dat zonder invaren bij pensioenfondsen moet worden geknipt tussen oude en nieuwe rechten. Dit wordt  financieel-economisch, uitvoeringstechnisch en communicatief als ongewenst ervaren.

Sociale partners moeten de bevoegdheid krijgen om te mogen invaren. Dit moet niet bij wet worden verplicht, omdat dit in strijd is met de vrijheid van sociale partners om over de arbeidsvoorwaarde pensioen te onderhandelen. Voorwaarde is dat het individuele bezwaarrecht tegen invaren in de Pensioenwet wordt geschrapt. Een in te stellen onafhankelijke toetsingscommissie moet volgens Lutjens de taak krijgen om te beoordelen of deelnemers niet onevenredig zwaar worden benadeeld.

Bron: FD

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact