Wet bescherming klokkenluiders aangenomen door Eerste Kamer

Wet bescherming klokkenluiders aangenomen door Eerste Kamer

31/1/2023

De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2023 het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders als hamerstuk aangenomen. Een wetsvoorstel kan als hamerstuk worden aangenomen als bij de schriftelijke voorbereiding geen opmerkingen zijn gemaakt over het wetsvoorstel. Op grond van het wetsvoorstel wordt de naam van de Wet Huis voor klokkenluiders gewijzigd in Wet bescherming klokkenluiders. Daarnaast wordt de wet op enkele andere punten aangepast, waarmee wordt beoogd de rechtspositie van klokkenluiders te versterken. Dit gebeurt onder andere door omkering van de bewijslast bij benadeling wegens een melding. Ook krijgt een grotere kring van personen ondersteuning en rechtsbescherming bij melding van een vermoeden van een misstand en hoeft een klokkenluider niet meer eerst intern een melding te doen. Voor werkgevers en bevoegde autoriteiten gaan nieuwe en aangescherpte eisen gelden voor (de inrichting van) meldkanalen. Het is nog niet duidelijk wanneer de Wet bescherming klokkenluiders in werking treedt. Dit moet nog worden vastgelegd in een Koninklijk Besluit.  

Bron: Eerste Kamer, 24 januari 2023.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.